Mennesker

Vil du være med på samling 5. - 8. oktober 2023

Vi får besøk av Ingemar Helmner, Sten-Göran Thorell, Roy S Johansen. og Hermann Mentzoni. Kåre med team synger og spiller.