Babyføtter

Hvor er friheten til å ha en egen mening??

Det er med stor interesse jeg har fulgt debatten om legenes rett til samvittighetfrihet i forbindelse med henvisning til abort,

Jeg har også lest artikkelen til Harald Ramm Salbu som på en ydmyk og enkel måte ber om forståelse for sitt syn.

Den aroganse som de styrende viser ovenfor menneskers samvittighet synes nå å være komplett. Det har nå blitt slik at dersom jeg ikke mener det samme som regjeringen så sørger den for at det blir en lov som bestemmer at jeg skal mene det samme og gjøre det samme. Hvis ikke så er jeg en lovbryter, da er det over og ut med meg. Er dette frukten av statsministerens ord om mer frihet og mer demokrati? Er vi blitt så firkantet at det ikke er mulig å ha egne meninger eller eget syn på ting – også på abort. Kan Statsråden fortelle hvorfor det på andre områder er mulig å henvise til spesialister og hvorfor dette ikke er mulig når det gjelder abortspørsmålet.

Vi som ikke er tillhenger til fri abort blir sett på som gammeldagse mørkemenn eller kvinner. Vi som vil verne om det ufødte liv blir ikke helt akseptert og trodd. Når nåværende abortlov tråtte i kraft var det forbudt offentlig å gi råd om alternativ til abort. Disse som drev med dette, fikk neste ikke lov til å reklamere for det og måtte koste det av egen lomme. Det regjeringen gjør nå er bare å forsterke disse lover og regler og bagatelliserer de stilltiende mulighetene som har vært til nå. Ligner ikke dette lovverk i stater som vi helst ikke vil sammenligne oss med ? 

Når jeg også hørte representanten fra Høyre sine uttalelser så skjønner vi at det blir ingen forandring på dette området om det skulle bli en borgelig regjering ved neste valg. Dette er noe som har skuffet meg aller mest. Det kunne vært betimelig å spørre Erna Solberg om begrensning av valgfrihet og samvittighet er blitt den nye Høyrepolitikk,

Det at jeg og min nå avdøde hustru valgte å ta imot de barna vi fikk, selv om det kanskje ble vel mange, så har det i alle fall tilført samfunnet 6 nye skattebetalere. Skulle ikke dette være en stor politisk sak også for venstresiden i norsk politikk å sørge for flere skattebetalere - disse som er så opptatt av å få fordelt det andre har opparbeidet? Hvem tenker på dette? Det er ganske sikkert at eldrebølgen ikke ville fått slike utslag dersom vi har tatt mer vare på det ufødte liv og sørget for at de har fått gode oppvekstvilkår og at familier har fått hjelp i en fase av livet som er svært viktig. Dette ville vært samfunnsnyttig og vel anvendte penger. Så snu i tide stadsråd, sørg for at mennesker får lov til å ha en egen samvittighet og la de få utføre sitt utrolige dyktige arbeid som vi trenger.

21.02.2012

Mangs Netskar