Mann med utstrakte hender

Guds Rike - et rike som ikke er av denne verden

Jesus sier: Mitt rike er ikke av denne verden. Var det av denne verden så ville mine tjenere ha stridt for meg.

Vi som har sagt ja til Jesus og blitt født på ny, til et levende håp.

Vi har kommet inn i et annet rike med våre liv. Jesus sier i et annet tilfelle Guds rike er inne i dere. Vi er kommet inn i en tilstand som gir oss helt andre muligheter og et annet håp. Gud er evig - derfor er Hans rike er evig rike som ikke skal forgå.
Mange spør også i dag - som Nikodemus gjorde til Jesus - hvordan kan dette skje. Jesus sier det helt klart til Nikodemus - Du må bli født på ny. Du må si et avgjort ja til Jesus - be om at Jesus og Den Hellige ånd flytter inn i ditt indre. Når dette får gjøre sin gjerning i deg, blir det "gamle livet" som du har levd uten Jesus ikke for å regne for noe. Riktig nok er det gleder og morro i denne verden - det er nesten så det ikke tenkes på hvordan avslutningen på vår liv skal bli.

Alle vet vi at livet her på jorden har en ende. Men hva med evigheten? Dør jeg når jeg dør og det hele er over - eller finnes det noe liv etter dette livet? Bibelen gir oss klare svar. Det er snakk om en Himmel å vinne og et Helvete og unnfly. Derfor må det være noe etter dette livet som ikke tar slutt. Vi som leser vår Bibel og vil tro på den, ser ganske fort hva som ligger forran oss. Det er en evighet sammen med Gud og Jesus som alle som vil han få oppleve og det er en fortapelse for de som ikke vil. Her kommer vår frie vilje til å bestemme.

Jeg vil, sa den fortapte sønn da han satt og spiste grisemat i et fremmed land. Jeg vil stå opp å gå hjem til min far og spørre om jeg kan få være som en av hans tjenere, for de har det langt bedre enn jeg har det her. Vet du hva han fikk når han kom hjem? Hans far stod og speidet etter han og mens sønnen ennu var langt borte løp Han han i møte og det ble gjestebud på stedet med en gang. Kanskje noen føler seg langt borte fra Gud og Jesus. Jeg har i den senere tid møtt mange mennesker som en gang var med i Guds forsamling eller menighet, men omstendigheter har gjort det at de har gitt opp. Skuffet kanskje både på seg selv og andre mennesker og så gir man opp.

Jeg har en hilsen til deg i dag. Åpne deg for Guds rike igjen. Det kan du få del i når du ber Jesus flytte inn i ditt hjerte. Sier ja til Han som har båret alle dine synder opp på korsets tre. Han ropte ut "Det er fullbragt" Det betyr at alt er ferdig. Vi kan av bare nåde og uten noen egengjerning - ta imot tilbudet og så blir vi frelst.  Vi blir født på ny.

Hvis dette er ukjente tanker og ord vil jeg bare si det så enkelt jeg kan. Når Guds Ånd eller Den Hellige Ånd flytter inn i oss Da er vi blitt en ny skapning - vi er evighetsvandre på veg til Himmelen. Tenk over dette og ta en avgjørelse - gjerne idag - Ingen vet hvor lenge vi får leve. Derfor er det viktig å ha et ordnet forhold til Jesus og Gud. Da eer vi trygg selv om uforutsakte ting skulle skje oss. Vi er i Herrens hender - sier sangeren og det er sant. Gud Velsigne deg.

24.09-12